İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır.

• Sıra No: 1

Pozisyon : Avukat

Pozisyon Adedi :10

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Hukuk lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 2

Pozisyon : Sosyal Çalışmacı

Pozisyon Adedi :4

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 3

Pozisyon : Psikolog

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Psikoloji lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 4

Pozisyon : Fizyoterapist

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonlisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 5

Pozisyon : Hemşire

Pozisyon Adedi : 28

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 6

Pozisyon : Ebe

Pozisyon Adedi : 3

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Ebelik lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 7

Pozisyon : Çocuk Gelişimcisi

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisansprogramlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 8

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 50

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 9

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 10

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 9

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 11

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 3

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 12

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 20

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 13

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 6

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 14

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 6

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 15

Pozisyon : Şehir Plancısı

Pozisyon Adedi : 20

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 16

Pozisyon : Mimar

Pozisyon Adedi : 20

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Mimarlık lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 17

Pozisyon : Peyzaj Mimarı

Pozisyon Adedi : 4

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 18

Pozisyon : Matematikçi

Pozisyon Adedi : 4

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, MatematikBilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 19

Pozisyon : İstatistikçi

Pozisyon Adedi : 4

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İstatistik lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 20

Pozisyon : Ekonomist

Pozisyon Adedi : 18

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 60 puan

• Sıra No: 21

Pozisyon : Tercüman

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Mütercim-Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 90 puan

• Sıra No: 22

Pozisyon : Arkeolog

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi,Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 23

Pozisyon : Sanat Tarihçisi

Pozisyon Adedi : 3

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 24

Pozisyon : Programcı

Pozisyon Adedi : 4

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 25

Pozisyon : Tekniker

Pozisyon Adedi : 15

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 26

Pozisyon : Tekniker

Pozisyon Adedi : 12

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 27

Pozisyon : Tekniker

Pozisyon Adedi : 10

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 28

Pozisyon : Teknisyen

Pozisyon Adedi : 13

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Ortaöğretim Kurumlarının Harita-Tapu-Kadastro Alanı ve Dalları veya İnşaat Teknolojisi Alanı – Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 29

Pozisyon : Teknisyen

Pozisyon Adedi : 12

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 30

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 35

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Bilişim Teknolojileri

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 31

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 12

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Almanca

Yabancı Dil Şartı : YDS – Almanca

YDS Puanı: En az 80 puan

• Sıra No: 32

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Çince

Yabancı Dil Şartı : YDS – Çince

YDS Puanı: En az 80 puan

• Sıra No: 33

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Farsça

Yabancı Dil Şartı : YDS – Farsça

YDS Puanı: En az 80 puan

• Sıra No: 34

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 3

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Fransızca

Yabancı Dil Şartı : YDS – Fransızca

YDS Puanı: En az 80 puan

• Sıra No: 35

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 25

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İngilizce

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: En az 80 puan

• Sıra No: 36

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İspanyolca

Yabancı Dil Şartı : YDS – İspanyolca

YDS Puanı: En az 80 puan

• Sıra No: 37

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İtalyanca

Yabancı Dil Şartı : YDS – İtalyanca

YDS Puanı: En az 80 puan

• Sıra No: 38

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Japonca

Yabancı Dil Şartı : YDS – Japonca

YDS Puanı: En az 80 puan

• Sıra No: 39

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Korece

Yabancı Dil Şartı : YDS – Korece

YDS Puanı: En az 80 puan

• Sıra No: 40

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Rusça

Yabancı Dil Şartı : YDS – Rusça

YDS Puanı: En az 80 puan

• Sıra No: 41

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 42

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 10

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Grafik

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 43

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 11

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Muhasebe ve Finansman

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 44

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 24

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Müzik

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

b. Başvuran adaylardan, varsa lisansüstü öğrenim bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (20/12/1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

ç. Avukat pozisyonuna başvuran adaylarda, “Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak” şartı aranacaktır. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

d. Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.

e. Eğitmen (Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak) pozisyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartı aranacaktır.

f. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.

g. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

– Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

– Mezuniyet belgesinin (mezuniyet notu yazmıyorsa ayrıca not döküm belgesi) aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

– (Yabancı dil şartı olan pozisyonlar için) YDS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet) – YDS yoksa eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

– Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, pozisyona ilişkin mezuniyet notuna göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek mezuniyet notu olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2100 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı mezuniyet notuna sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 19/12/2019 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacak sözlü sınav 20/12/2019 – 26/12/2019 tarihleri arasında Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat (5393 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5302 sayılı Kanun, 5355 sayılı Kanun, 442 sayılı Kanun)

ç) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konuları ile

d) Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15’er puan, pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı olarak; yabancı dil sınav şartı var ise sınav puanı ile YDS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde pozisyona ilişkin mezuniyet notu yüksek olana öncelik tanınır.

Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

8. ATAMA YAPILACAK POZİSYONA İLİŞKİN GÖREV YERİ

Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.

9. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

https://www.turkiye.gov.tr/ 

BAŞVURULARIN YAPILACAĞI İNTERNET ADRESİ: